Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Kuntoutustyöryhmä

Moniammatillinen kuntoutustyöryhmä kokoontuu kerran viikossa päättämään ostopalveluna toteutettavista lääkinnällisen kuntoutuksen terapioista ja apuvälinehankinnoista. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioina voidaan myöntää fysio-, puhe-, toiminta- ja lymfaterapioita sekä jalkojenhoitoa, lisäksi erityisperustein voidaan myöntää kuntoutussuunnitelman mukaisesti muuta avo- tai laitoskuntoutusta. Pääsääntöisesti lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat toteutetaan Jyten omana toimintana, harkinnanvaraisesti kuntoutussuunnitelman mukainen terapia voidaan toteuttaa myös ostopalveluna.

Alle kouluikäisten lasten kuntoutustyöryhmät

Lapsen kehityksen tukitoimia suunnittelevat useat eri ihmiset terveydenhuollosta ja päivähoidosta. Kuntoutustyöryhmän tarkoituksena on yhdessä perheen kanssa suunnitella lapsen kehityksen tukitoimia ja laatia kuntoutussuunnitelma.

Kuukausittain kokoontuvat lasten alueelliset kuntoutustyöryhmät ovat moniammatillisia ryhmiä, joissa puheenjohtajana toimii vastuulääkäri. Lapsen huoltajien lisäksi osallistujina voivat olla neuvolaterveydenhoitaja, psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, kiertävä erityislastentarhanopettaja tai lastentarhanopettaja, sekä tarvittaessa sosiaalitoimen ja perheneuvolan edustaja. Pikkulapsiperheiden psykologi/koulupsykologi osallistuu aina palaveriin.

Lapsi ohjautuu kuntoutustyöryhmään erityistyöntekijöiden suosituksesta. Kuntoutustyöryhmään ohjautuvilla lapsilla on yleensä laaja-alaisia haasteita tai kehityksellisiä viiveitä. Ryhmässä pyritään saamaan kokonaisnäkemys lapsen vahvuuksista ja haasteista sekä suunnitellaan tarvittavat tuki-/ jatkotoimenpiteet ja laaditaan kuntoutussuunnitelma.

hyvis.fi

JYTE - Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Hankasalmen, Jyväskylän ja Uuraisten kuntien noin 140 000 asukkaalle. Erikoissairaanhoidon palveluja kuntalaiset saavat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta.

Etsitkö näitä?

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje