Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Kun ei-toivottu raskaus yllättää

Kun ei-toivottu raskaus yllättää, perhesuunnitteluneuvola on paikka, jossa voi keskustella tilanteesta luottamuksellisesti ja saada lisätietoa. On hyvä muistaa, että vaikka lähtee selvittelemään raskaudenkeskeytyksen mahdollisuutta, päätöstä saa harkita aina toimenpiteeseen asti. Voi myös pyytää erillisen keskusteluajan, jos on epävarma päätöksestä.

Päätöksen raskaudenkeskeytyksestä tekee nainen itse.

Raskaudenkeskeytyksen hoitomuodon valintaan vaikuttaa raskauden kesto, asiakkaan muut mahdolliset sairaudet ja vallitsevat hoitokäytännöt sairaalassa. Aina ei voida lääketieteellisistä syistä johtuen noudattaa potilaan kaikkia toiveita. Aika varataan ensin perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajalle ja sen jälkeen oman terveysaseman lääkärille.

Terveydenhoitaja
- käy läpi raskaudenkeskeytykseen liittyviä asioita
- laittaa lähetteet laboratorioon
- antaa ohjeet ajan varaamiseksi Keski-Suomen keskussairaalan naistentautien poliklinikalle
- suunnittelee jatkoehkäisyn
- sopii keskeytyksen jälkitarkastusajan
- kartoittaa psyykkisen lisätuen tarpeen

Oman terveysaseman lääkäri
- tarkistaa, täyttyvätkö ehdot raskauden keskeytykselle
- varmistaa raskauden keston ja keskustelee toimenpiteestä
- sopii jatkoehkäisyn
- tekee lähetteen raskaudenkeskeytykseeen Keski- Suomen keskussairaalaan
- lähete annetaan asiakkaan vietäväksi poliklinikalle

Naistentautien poliklinikalla
- potilas tuo mukanaan raskaudenkeskeytys lähetteen
- lääkäri varmistaa tutkimuksin raskauden keston
- annetaan potilaalle ohjeet raskaudenkeskeytyksestä

Jälkitarkastus
Raskauden keskeytyminen varmistetaan noin viiden viikon kuluttua tehtävällä virtsakokeella.
Jälkitarkastuksesta vastaa terveydenhoitaja perhesuunnitteluneuvolassa. Vastaanotolla keskustellaan keskeytyksestä toipumisesta sekä asiakkaan ehkäisy- ja terveystilanteesta. Henkisen tuen tarve voidaan arvioida uudelleen ja apua toipumiseen voi saada vastaanoton lisäksi mm. terveyskeskuspsykologilta.

Raskausviikot alle 12

Kun raskausviikkoja on alle 12, toimenpide tehdään joko lääkkeellisenä keskeytyksenä tai kirurgisesti naistentautien poliklinikalla. Keskeytyksistä lääkkeellisiä on jo yli puolet.

Lääkkeellinen keskeytys aloitetaan ensimmäisellä poliklinikkakäynnillä ja jatketaan toisella käynnillä kahden vuorokauden kuluttua. Potilasta seurataan joko poliklinikalla tai naistentautien osastolla muutaman tunnin verran. Raskaus keskeytyy noin 4-6 tunnin kuluessa lääkkeen otosta. Kipulääke on usein tarpeen.

Keski-Suomen keskussairaalassa osa potilaista voi tehdä lääkkeellisen keskeytyksen myös ns. kotikeskeytyksenä, jos hän täyttää tietyt ehdot ja raskausviikkoja on alle 9. Kotikeskeytykseen menevä potilas käy vain kerran poliklinikalla, jossa tehdään gynekologinen tutkimus ja aloitetaan lääkitys. Samalla käynnillä annetaan ohjaus ja lääkkeet mukaan toimenpiteen viemiseksi päätökseen kotona. Potilaalla on oltava kotona aikuinen tukihenkilö.

Kirurginen keskeytys hoidetaan aina sairaalassa. Poliklinikkakäynnillä tehtyjen tutkimusten jälkeen aloitetaan lääkitys ja annetaan aika saman päivän iltapäivälle päiväkirurgiseen toimenpiteeseen. Ennen sitä on oltava ravinnotta. Toimenpide tehdään nukutuksessa. Sen jälkeen potilaan vointia seurataan muutama tunti. Kotimatkaa varten annetaan taksilappu, sillä lääkityksen vuoksi ei voi ajaa autoa.

Keskeytyspäätökseen riittää yhden lääkärin allekirjoitus, jos raskaus on alle 12 viikkoa ja hakija on joko alle 17 v. tai yli 40 v. tai synnyttänyt vähintään neljä lasta. Muussa tapauksessa tarvitaan sosiaalisin tai lääketieteellisin syin perusteltu kahden lääkärin hyväksyntä.

Raskausviikot yli 12

Jos raskausviikkoja on yli 12, keskeytys käynnistetään lääkkeellisesti sairaalassa. Keskeyttäminen voidaan toteuttaa vain Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen luvalla. Myöhäisen raskauden keskeytyksen perusteluina tulee olla painavat sosiaaliset tai lääketieteelliset syyt. Sikiöllä luotettavasti todettu vaikea sairaus mahdollistaa keskeytyksen aina 24 raskausviikkoon asti. Kaikista keskeytyksistä yli 12 viikon raskauksia on noin 7 % ja sikiövaurion perusteella tehtäviä vain 2-3 % eli pääosa keskeytyksistä tehdään varhaisilla viikoilla.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje