Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Terveyspalvelut » Valinnanvapauskokeilu » Tietoa valinnanvapauskokeilusta

Tietoa valinnanvapauskokeilusta

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen ja pääsee kokeilemaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 2,4 miljoonan euron lisärahoituksen terveyspalvelujen valinnanvapauskokeilun laajentamiseen 1.1.2018 alkaen. Kokeilu jatkuu 31.12.2018 saakka.

Kokeilu toteutetaan Hankasalmen ja Uuraisten sekä lähes koko Jyväskylän alueen terveysasemilla

 • Kokeilussa ovat mukana Huhtasuon, Keskustan, Kuokkalan, Kyllön, Palokan, Vaajakosken, Hankasalmen ja Uuraisten terveysasemat.
 • Valinnanvapauskokeilun terveysasemien alueiden asukkaat saavat valita hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta sen, jolla he haluavat asioida.
 • Kokeilu ei koske kokeilualueiden asiakkaita, jotka ovat palveluasumisen tai säännöllisen kotihoidon piirissä.
 • Palveluntuottajaksi voivat hakea yksityiset tai kolmannen sektorin terveyspalveluiden tuottajat, jotka täyttävät kokeilussa asetetut ehdot.
 • Kaikkien kokeiluun hyväksyttyjen tuottajien tiedot ovat julkisesti nähtävilläsi ja vertailtavissasi palveluntuottajaluettelossa. Linkki palveluntuottajaluetteloon*

Mitä palveluja kokeiluun kuuluu

 • Valinnanvapauskokeilussa asiakas saa valitsemaltaan yksityiseltä palveluntuottajalta omaa terveysasemaansa vastaavat avosairaanhoidon lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut. Lisäksi palveluun kuuluvat hoidon vaatimat röntgen- ja laboratoriopalvelut.
 • Kokeilun palvelupakettiin kuuluu myös asiakkaan tarvitsema sosiaaliohjaus ja -neuvonta. Sosiaaliohjaus on tarkoitettu asiakkaan tueksi, jos on esimerkiksi talouteen, asumiseen tai työhön liittyviä ongelmia. Ohjaaja ei tee päätöksiä, mutta ohjaa oikean ammattilaisen luokse. Sosiaaliohjaajan tarkoituksena on tehdä yhdessä terveydenhuollon kanssa töitä asiakkaiden parhaaksi ja oikeanlaisen avun löytymiseksi.
 • Tilanteissa, joissa asiakas on valinnut yksityisen lääkäriaseman ja tarvitsee muita palveluita, kuten vaikkapa fysioterapeutin tai erikoisvastaanottojen palveluita, hän voi itse maksaen ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajaltaan tai hänet ohjataan yksityiseltä takaisin oman terveysasemansa piiriin saamaan kyseisiä palveluita. Kaupungin terveysasemat varmistavat koko kokeilun ajan, että tarvittavat palvelut ovat asukkaiden saatavilla. Seurantaa tehdään kokeilun aikana toki myös siitä, ovatko asiakkaat valmiita ostamaan lisäpalveluita.
 • Valinnanvapausoikeus ei koske asiakkaita, jotka ovat säännöllisen palveluasumisen tai kotihoidon piirissä. Heidän palvelut järjestetään muutoin kunnan puolesta. Valinnanvapauden piiriin ei myöskään kuulu neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Valinnan tekeminen ja palvelumaksut

 • Asiakas tekee valinnan tuottajasta osoitteessa www.palse.fi/jyvaskyla*
 • Palse.fi-sivusto tarkistaa tunnistautumisesi yhteydessä, kuulutko valinnanvapauden piiriin. Se, asutko kokeilussa mukana olevien terveysasemien alueella, ratkaisee kokeiluun pääsyn.
 • Vaihdon voi tehdä myös ottamalla yhteyttä omalle terveysasemalleen tai kokeilussa mukana olevaan yksityiseen palvelutuottajaan.
 • Hoito uudella palveluntuottajalla alkaa 7 vuorokauden kuluttua valinnan tekemisestä.
 • Siirryttyään julkiselta terveysasemalta yksityiselle tuottajalle, asiakas on velvoitettu käyttämään palveluntuottajan palveluita 6 kuukauden ajan.
 • Asiakasmaksut valinnanvapauskokeilussa ovat yksityisellä ja kolmannella sektorilla täysin samat kuin julkisella sektorilla.
 • Kunta perii asiakasmaksut. Näin varmistetaan se, että asiakkaan vuosittain maksettavat lääkärimaksut niputtuvat kaupungin tietojärjestelmiin eikä ylimääräisiä maksuja tule vaikka hän vaihtaisi palveluntuottajaa kesken vuoden.
 • Vaativamman erikoissairaanhoidon palvelut ovat kokeilun ulkopuolella. Kokeilu ei siten vaikuta kiireellisen hoidon saatavuuteen ja järjestelyihin, eli Keski-Suomen keskussairaalan päivystys tarjoaa kiireellistä hoitoa kaikille asukkaillemme iltaisin ja viikonloppuisin.

Kokeilulla tuotetaan tietoa valinnanvapaudesta

 • Valtakunnallisilla kokeiluilla tuotetaan sote-uudistusta varten jo etupainotteisesti tietoa siitä, miten asiakkaat ohjautuvat eri palveluntuottajien piiriin, jos heillä on vapaus valita oma palveluntuottajansa.
 • Samalla saadaan tietoa palveluiden laadusta ja niistä kilpailutekijöistä, jotka asiakkaan valintaan vaikuttavat. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että asiakkaiden kokemaan laatuun vaikuttavat mm. palveluiden saavutettavuus ja hoitoon pääsy.
 • Anna palautetta valinnanvapauskokeilusta

Yrittäjäyhteistyö

 • Erityisteema Jyväskylässä alkaneessa kokeilussa on yritys- ja järjestöyhteistyö, jossa osapuolten kesken kehitetään mm. valinnanvapauden piiriin kuuluvaa palvelutuotetta, tuetaan pienten yritysten verkottumista sekä syvennetään järjestöjen roolia hyvinvoinnin edistäjinä.
 • Tuottajille on järjestetty useita keskustelu- ja infotilaisuuksia kokeilusta ja siihen hakeutumisesta. Lisätietoa tuottajien tilaisuuksista
 • Palveluntuottajille maksetaan kiinteää kapitaatioperusteista korvausta siltä ajalta, jonka asiakkaan valinta on voimassa (eli siltä ajalta, jonka hän on listautuneena yksityisen palveluntuottajan asiakkaaksi).
 • Lisätietoa palveluntuottajaksi hakeutumisesta

Kysy valinnanvapauskokeilusta!

 • Kuntalaiset voivat kysyä valinnanvapauskokeiluun liittyvistä asioista puhelinnumerosta 014 266 0133 maanantaista torstaihin kello 8-16 ja perjantaisin kello 9-16.
 • Numeroon tulee soittaa myös, jos haluaa tehdä vaihdon puhelimessa.
 • Valinnanvapauteen perehdytetyt hoitajat neuvovat kuntalaisia aiheeseen liittyvissä kysymyk-sissä.
 • Lue usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin koottuja vastauksia

Anna palautetta valinnanvapauskokeilusta

Linkki valinnanvapauskokeilun palautelomakkeeseen

Lisätietoja

Kokeilun valtakunnalliset sivut (sosiaali- ja terveysministeriö)*

Lisätietoja Jyväskylän kaupungin osalta: valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Riitta Pylvänen, p. 050 590 1525, sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Tee valinta verkossa – tutustu ohjevideoon!

Anna palautetta valinnanvapauskokeilusta

Tiedotteet

(17.1.2018) Terveystalo mukaan palveluntuottajaksi Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeiluun

(12.1.2018) Ylimääräinen kuntalaistilaisuus valinnanvapauskokeilun palveluista Jyväskylässä

(11.1.2018) Terveystalo hakee mukaan Jyväskylän yhteistoiminta-alueen valinnanvapauskokeilun palveluntuottajaksi

(4.1.2018) Laajeneva valinnanvapauskokeilu käynnistyy Hankasalmella, Uuraisilla ja Jyväskylässä

(19.12.2017) Jyväskylän valinnanvapauskokeilulle 2,4 miljoonan euron lisärahoitus: kokeilu laajenee lähes koko Jyväskylään sekä Hankasalmelle ja Uuraisille

(13.10.2017) Hankasalmi ja Uurainen haluavat kokeilla terveyspalvelujen valinnanvapautta yhdessä Jyväskylän kanssa

(13.10.2017) Synergiaetuja ja verkostoitumista – Jyväskylässä pilotoidaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita

(22.9.2017) Pihlajalinna hyväksyttiin kolmanneksi palveluntuottajaksi Jyväskylän valinnanvapauskokeiluun

(18.9.2017) Pihlajalinna jätti hakemuksen Jyväskylän valinnanvapauskokeilun palveluntuottajaksi

(28.8.2017) Jyväskyläläiset suosivat kaupungin omia terveysasemia: valinnanvapautta hyödyntänyt vain pieni osa asukkaista

(24.5.2017) Medics24 aloittaa Jyväskylän valinnanvapauskokeilun tuottajana

(19.5.2017 Jyväskylä-lehti) Sosiaaliohjaus laajeni terveysasemille (ks. lehden sivu 11)

(5.5.2017) Jyväskylän valinnanvapauskokeiluun uusi tuottajahakemus

(20.3.2017) Jyväskylän valinnanvapauskokeilussa lääkäripalvelujen saatavuus on tärkein vaihdon syy

(24.2.2017) Noin 500 jyväskyläläistä vaihtoi Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n asiakkaaksi ensimmäisen kokeiluviikon aikana

(20.2.2017) Valinnanvapauskokeilu käynnistyi tänään Jyväskylässä, tähän mennessä 174 jyväskyläläistä on vaihtanut palveluntuottajaansa

(20.2.2017) Valinnanvapauskokeilu käynnistyy asukkaiden osalta tänään Jyväskylässä - Valinnan mahdollistava verkkopalvelu on avattu

(15.2.2017) Valinnanvapauskokeilun kuntalaisilloissa kohdattiin yli 500 aiheesta kiinnostunutta jyväskyläläistä

(13.2.2017) Jyväskylän valinnanvapauskokeilun kuntalaistilaisuudet käynnistyvät tänään Huhtasuon yhtenäiskoululla

(6.2.2017) Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta kerrotaan kolmessa kuntalaistilaisuudessa - Alueelliset infotilaisuudet pidetään 13.–15.2.

(3.2.2017) Mehiläinen Terveyspalvelut Oy hakeutui mukaan Jyväskylän valinnanvapauskokeiluun haun ensimmäisessä vaiheessa

(16.1.2017) Jyväskylän valinnanvapauskokeilun neuvontanumero avautuu 16.1.2017

(11.1.2017) Perusturvalautakunta hyväksyi valinnanvapauskokeilun periaatteet ja tuottajille maksettavan kapitaatiokorvauksen

(27.10.2016) Jyväskylässä ensi vuonna alkava avoterveydenhuollon valinnanvapauskokeilu rajautuu avosairaanhoidon palveluihin – Kokeiluun mukaan Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien väestö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tiedote 11.4.2018: Lääkäriaikojen saatavuus ja terveysaseman sijainti tärkeimmät kriteerit*
Tiedote 18.5.2017: Asiakkaiden valinnanvapauden kokeilut ovat lähteneet hyvin liikkeelle*
Kokeilun sivut*
Tiedote kokeilun käynnistämisestä*

Sitra

Sitran kysely kuntalaisille, huhtikuu 2017
Hyvinvoinnista elinvoimaa -hanke
Sote-palveluiden rahoitus
Palvelupaketit
Tiedote valinnanvapaudesta

Jyväskylän kokeilu mediassa

Yle 13.9.2017: Jyväskylän terveydenhuollon valinnanvapauden kokeilu yllätti – vain harva vaihtoi pois parjatusta julkisesta*
Radio Kompassi 1.6.2017: Jyväskylän valinnanvapauskokeiluun liitetyt uhkakuvat eivät ole käyneet todeksi*
Yle 26.5.2017: Etälääkärit mukaan Jyväskylän sote-kokeiluun
*
Keskisuomalainen 26.5.2016
*
YLE-uutiset Jyväskylä 27.5.2016*
Radio Kompassi 27.5.2016*
Radio Jyväskylä 23.5.2016*

JYTE - Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Hankasalmen, Jyväskylän ja Uuraisten kuntien noin 140 000 asukkaalle. Erikoissairaanhoidon palveluja kuntalaiset saavat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta.

Etsitkö näitä?

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje