Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Palvelut vammaisille » Vammaisneuvosto » Vammaispoliittinen ohjelma

Omaehtoisen elämän aalloilla

Jyväskylän vammaispoliittinen ohjelma "Omaehtoisen elämän aalloilla" (PDF, RTF) vuosille 2010–2015

Tämän vammaispoliittisen ohjelman – Omaehtoisen elämän aalloilla – tavoitteena on vahvistaa jyväskyläläisen vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden ja
omaehtoisen elämän toteutumista sekä edistää esteetöntä rakentamista ja palvelujen saavutettavuutta. Lisäksi ohjelman tarkoituksena on vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden tukeminen yksilöllisten erityispalvelujen avulla. Ohjelma tarkentaa osaltaan Jyväskylän kaupunkistrategian – Jyväskylän kaupungin kehitysaallot – hyvinvointipoliittisia teemoja.

Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle

Jyväskylän vammaispoliittinen ohjelma toteuttaa paikallisella tasolla valtakunnallista vammaispoliittista ohjelmaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut elokuussa 2010 Suomen vammaispoliittinen ohjelman "Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle" , VAMPO 2010-2015. Ohjelma linjaa lähivuosien vammaispoliittiset toimenpiteet ja ne yhteiskunnalliset kehityspolut, joilla tavoitellaan kestävää ja vastuullista vammaispolitiikkaa. Toimenpiteet muodostavat kokonaisuuden, jossa kaikkia politiikan osa-alueita kehitetään vammaisten ihmisten oikeuksien, vapauksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien näkökulmasta.

Jyväskylän vammaispoliittisen ohjelman valmistelua on koordinoinut Jyväskylän vammaisneuvoston nimeämä työryhmä puheenjohtajana Anne-Mari Hård-Janhonen yhdessä kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujen sekä innovaatiopalvelujen edustajien kanssa. Ryhmä jatkaa vammaispoliittisen ohjelman seurantaryhmänä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Jyväskylän kaupungin vammaispoliittinen ohjelma huomioi vammaisten ihmisten oikeudenmukaisen aseman kaupungissa konkreettisin tavoittein ja toimenpide-ehdotuksin. Kaupunginhallitus hyväksyi syksyllä 2010 alustavasti Jyväskylän vammaispoliittisen ohjelman 2010–2015 ja pyysi siitä kaupunkirakennelautakunnan, kulttuurilautakunnan, liikuntalautakunnan, perusturvalautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan, sivistyslautakunnan, tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan, Korpilahden aluelautakunnan, nuorisolautakunnan sekä Keski-Suomen Pelastuslaitos Liikelaitoksen johtokunnan lausunnot, joihin oli sisällytettävä kuvaus ohjelman toimeenpanosta. Jyväskylän perusturvalautakunta on hyväksynyt 19.11.2009/164 kehitysvammapalvelujen palvelustrategian vuosiksi 2010–2015. Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia on osa Jyväskylän vammaispoliittista ohjelmaa 2010–2015.

Kaupunginhallitus hyväksyi vammaispoliittisen ohjelman vuosiksi 2010–2015 kokouksessaan 26.4.2011 ja lähetti sen sekä ohjelmasta saadut lausunnot tiedoksi valtuustolle, joka merkitsi ne tiedoksi 16.5.2011.

Vammaispoliittinen ohjelma "Omaehtoisen elämän aalloilla" (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje