Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Organisaatio » Konsernihallinto » Viestintä ja markkinointi » Internet » Internet: uutiset » Kuntien verkkosivustoja vertailtiin: Jyväskylällä parhaat sivut

Kuntien verkkosivustoja vertailtiin: Jyväskylällä parhaat sivut

iTest Oy:n tekemään kuntien verkkosivustojen vertailuun osallistui tällä kertaa 29 kuntaa. Verkkosivustojen käyttäjiltä kysyttiin mielipiteitä verkkosivustosta ja sen kehttämisestä sivuilla olleen kyselyn avulla. Kyselystä saatiin ns. käyttäjätyytyväisyysindeksi, joka oli vertailuun osallistuneista kunnista paras Jyväskylän kaupungilla (3,65) (maksimipisteet 5). Vertailun kakkoseksi, hyvin pienellä erolla (3,64) tuli Oulu, kolmanneksi Naantali. Kouluarvosanana Jyväskylä sai verkkosivustostaan 8,17.

Kysely oli kaupungin sivuilla 13.-20.11.2006, jona aikana kyselyyn otti osaa 525 vastaajaa.

525:stä vastaajista 74% oli Jyväskylän kaupungin asukkaita, 63% naisia ja 26% 36-45 -vuotiaita. Ammatiltaan vastaajat olivat olivat lähinnä toimihenkilöitä, ylempiä toimihenkilöitä, työntekijäitä ja opiskelijoita (yht. 82% vastaajista). Vastaajista 28% käy sivuilla päivittäin, 37% viikoittain, 4% vastaajista oli sivuilla ensimmäistä kertaa. Suurin osa vastaajista, 52% oli vastaushetkellä yhteydessä internetiin työpaikaltaan, 40% kotoaan.

Mitä sivuilta odotetaan?

Käyttäjätyytyväisyysindeksi on keskiarvo neljästätoista väittämästä, joista sai antaa arvosanan 1-5. Jyväskylä sai siis tänä vuonna indeksiksi 3,65 - vertailuun osallistuneiden kuntien keskiarvo oli 3,44. Vuonna 2004 tehdyssä tutkimuksessa arvoksi saatiin 3,71 (Vuonna 2005 Jyväskylä ei osallistunut vertailuun), vuonna 2003 arvo oli 3,67. Väittäminä toimineet kysymykset ovat olleet lähes samat usean vuoden ajan.
Parhaat keskiarvot saatiin tänä vuonna väittämistä:
- Sivusto on hyödyllinen (4,10; vuonna 2004 4,19)
- Säästää aikaa ja vaivaa (3,89; vuonna 2004 3,97)
- Yleisesti ottaen helppo käyttää (3,82; vuonna 2004 3,89)

Heikoimmat keskiarvot tulivat väittämistä:
- Erottuu edukseen (3,30; vuonna 2004 3,31)
- Sivustolla oleva tieto on helppo löytää (3,32; vuonna 2004 3,31)

Eniten sivuilla käyneet olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (41%), kirjastoon liittyvää tietoa (20%), tapahtumakalenteria (20%), karttoja (19%), esityslistoja/pöytäkirjoja/päätöksiä (17%), sekä vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyviä tietoja (17%). 92% oli löytänyt hakemansa tiedon kokonaan tai osittain. 2% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa, ja 5% ei ollut hakenutkaan mitään erityistä.

Verkkoasiointia toivottiin lisättävän erityisesti terveydenhoitoon, liikunta- ja vapaa-aikaan, kouluihin ja oppilaitoksiin sekä kirjastoon liittyvissä asioissa.

Kysymykseen "Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja?" sai antaa vapaasti kommentteja ja ehdotuksia sivustosta. Yleisimmin esille nousivat toivomukset "raväkämmästä" ulkoasusta, mutta myös nykyistä pidettiin toimivana. Samoin toivomus listalla ovat mm. esityslistojen ja pöytäkirjojen liitteet, lisää mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä, lisää karttoja tonttitietojen yhteyteen, uudistuksia keskustelupalstaan jne.

Jyväskylä osallistuu tutkimuksiin lähes vuosittain

Jyväskylän kaupungin verkkosivut ovat osallistuneet nytkin käytettyyn tutkimukseen vuodesta 2001 alkaen. "Vain kerran jätimme väliin, vuonna 2005, koska silloin oli niin hektistä uuden julkaisujärjestelmän käyttöönoton vuoksi, " kertoo internet-tiedottaja Mikael Ratschinskij. "Ja sivuston siirto julkaisujärjestelmään on muuten vieläkin kesken, minkä vuoksi olikin iloinen yllätys, että pärjäsimme vertailussa näin hyvin".

Kaupugin sivusto on pärjännyt vertailuissa aiemminkin. Vunna 2001 vertailussa sivut olivat suurten kaupunkien parhaat, 2002 vertailun parhaat, 2003 jaettu voitto Oulun sivujen kanssa, 2004 vertailun parhaat ja nyt jälleen parhaat.

Mutta vertailu on vain pieni osa tutkimuksesta. Suurin hyöty tulee siitä, että kaupunki saa ajankohtaista ja kohdennettua tietoa siitä, mitä käyttäjät verkkosivuilta toivovat. Vuosittaisten valtakunnallisten tutkimusten lisäksi kaupunki kerää tietoa mm. paulautteella, opinnäytetöillä ja omilla kyselyillä.

Lisätietoja:
http://www.jyvaskyla.fi/viestinta/internet.php
Internet-tiedottaja Mikael Ratschinskij
etunimi.sukunimi@jkl.fi
puh. (014) 62 43 82

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje