Suoraan sisältöön

Hulevedet: usein kysyttyä

Pitääkö asemakaava-alueella sijaitsevan kiinteistön maksaa hulevesimaksu, vaikka kiinteistön hulevettä ei mene viemäriin?
Kyllä, hulevesimaksu koskee kaikkia asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko kiinteistön hulevesi ojaan, puistoon tai hulevesiviemäriin tai imeytetäänkö se kiinteistön alueella maaperään.

Pitääkö kaikkien liittyä hulevesiviemäriin ja maksaa 1 900 euron liittymismaksu?
Ei, kiinteistön ei tarvitse tehdä hulevesien johtamiseen mitään muutoksia, mikäli hulevesimaksu otetaan käyttöön. Liittymismaksua ei enää peritä uusilta liittyjiltä, vaan kaikki kiinteistöt maksavat vuosittain perittävää hulevesimaksua. Hulevesimaksun suuruuden määrittää kaupunkirakennelautakunta. Alustavien laskelmien mukaan tavanomaisella omakotitontilla hulevesimaksu olisi noin 50–70 euroa vuodessa.

Mitä varten hulevesimaksua peritään ja miten sen suuruus määräytyy?
Hulevesimaksulla korvataan kunnalle kunnan hulevesijärjestelmästä aiheutuvat kustannukset. Hulevesijärjestelmän kustannuksilla tarkoitetaan hulevesien hallintaan tarkoitettujen alueiden ja rakenteiden käytöstä, kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia. Kiinteistökohtaisen hulevesimaksun määräytymisestä päätetään kaupunkirakennelautakunnassa hulevesitaksasta päättämisen yhteydessä.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta