Suoraan sisältöön

KUIKAN JA NYRÖLÄN ALUEEN KYLÄSELVITYS

Kyläselvitys on valmistunut

Kyläselvityksessä (7.12.2016) kuvataan työn lähtökohtia, selvitystyötä, johtopäätöksiä ja Kuikan mahdollisen alueellisen suunnittelutarveratkaisun edellytyksiä. Selvityksen liitteinä ovat kyläselvityskartta ja kyläkohtaiset maisemaselvityskartat. Selvitys löytyy täältä: linkki

Ajankohtaista


Kyläselvitysraporttiehdotuksen esittely

Kyläselvitysraportti ja kartat esiteltiin kyläillassa 16.6.2016 Kuikan kylätalolla. Raportista ja kartoista voi antaa palautetta Sarita Humpille ja Reijo Teivaistenaholle 8.8.2016 saakka mieluiten sähköpostitse. Muutoin mahdollisuus palautteen antamiseen on Sarita Humpille 20.6.- 23.6.2016, 27.6.-8.7. ja Reijo Teivaistenaholle 20.6.-23.6.2016 ja 18.7.-8.8.2016.

Kuikan ja Nyrölän kyläilta 16.6.

Kuikan ja Nyrölän kyläselvitys on valmistumassa. Jyväskylän kaupunki kutsuu kylien asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet kuulemaan tuloksia kyläiltaan torstaina 16.6.2016 klo 18.00 alkaen Kuikan kylätalolla (Kuikantie 389, Kuikka). Illassa esitellään kyläselvityksen lopputulemia.

Kyläselvitykseen voi tutustua etukäteen perjantaista 10.6. lähtien näillä sivuilla. Kyläselvityksen tuloksia voi kommentoida kyläselvityksen tekijöille kesäkuun aikana (yhteystiedot alla).

Alueella on laadittu maisemaselvitys

Maisemaselvitys on osa Kuikan ja Nyrölän kyläselvitystä ja yksi sen suunnittelun lähtöselvityksistä. Maisemaselvityksessä osoitetaan rakentamiseen maisemallisesti soveltuvat alueet sekä rakentamista rajoittavat tai korostettavat maisemalliset arvot. Selvityksessä on myös osoitettu alueita, jonne rakentamista osoittamalla voidaan kohentaa nykyistä taajamakuvaa tai kylämaisemaa. Selvitykseen voi käydä tutustumassa täällä.

Selvitys ei ole maankäytönsuunnitelma vaan siinä annetaan suosituksia rakentamisen sijoittamiselle ja maiseman huomioimiselle toiminnassa. Maisemaselvitys antaa tietoa Kuikan ja Nyrölän maisemallisista arvoista sekä suunnittelijoille että kyläläisille. Selvityksessä on keskitytty arviointialueen laajuuden takia nykyisen asutuksen ja tiestön lähialueille eli alueelle, jonne on arvioitu olevan mahdollista tulevaisuudessa merkittävissä määrin rakentaa.

Monelle saattaa tulla jopa yllätyksenä asiantuntijan arviot kylien maisema-arvoista ja missä niitä on. Siten selvitys toimii myös hyvänä keskustelun herättäjänä. Maisemaselvityksen on laatinut maisema-arkkitehti Kaisa Rantee, Ramboll Oy, vuonna 2015. Maastokäynnit hän teki 4.-5.6.2015.

Maisemaselvitys

Liitteet:

- LIITE 1a, Kuikan kylä, 1:15 000,

- LIITE 1b, Sikomäki, 1:15 000

- LIITE 1c, Nyrölän kylä, 1:15 000

- LIITE 2a, Kuikantie-Tikkakoskentie risteysalue, 1:6 000

- LIITE 2b, Nyrölän koulun ympäristö, 1:6 000

- LIITE 2c, Sikomäentie-Nyröläntie risteysalue, 1:6 000

Lähtökohtia

Kaupunginvaltuuston syksyllä 2015 hyväksymän Jyväskylän kaupungin yleiskaavan pääkartassa (Yhdyskuntarakenteen ohjaus) määriteltiin mm. maaseutualueiden kylähelmet, kyläalueet, maaseutuasumisen nauha-alueet ja maaseutuelinkeinojen alueet. Yleiskaavaa laadittaessa päätettiin, että maaseudun kylien osalta tarkempi maankäytön suunnittelu tehdään osayleiskaavoina ja kyläselvityksinä. Kuikka-Nyrölän alueella aloitetaan kyläselvityksellä. Kyläselvitys laaditaan vuoden 2015 aikana.

Kyläselvitys ei ole MRL:n mukainen kaava vaan selvitys, jonka päätarkoitus on selvittää, pitääkö kyläalueille laatia osayleiskaava, missä laajuudessa ja mitä kysymyksiä kyseisellä kaavalla ratkaistaisiin, jos se laaditaan.

Kyläselvitys laaditaan yhteistyössä asiantuntijoiden, kyläläisten, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Selvitystyön aikana järjestetään 3 tai 4 kyläiltaa. Ensimmäinen kyläilta, jossa mm. esitellään työn lähtökohtia ja määritellään työn tavoitteita, järjestetään Kuikan kylätalolla, Kuikantie 389, ke 3.6.2015 klo 18:00-20:00. Seuraavat kyläillat järjestään syksyn ja talven 2015-2016 aikana. Syksyn kyläilta järjestetään Nyrölässä.

Kyläiltojen lisäksi myös muita osallistumisen tapoja pohditaan ja käynnistetään, mikäli niin halutaan. Työn alussa ensimmäisen kyläillan jälkeen lähetetään alueen talouksiin kirje. Palautteen antaminen onnistuu myös netin kautta. Kyläiltoihin toivotaan laajaa osallistumista ja osallistujille avointa mieltä.

Kyläselvitysten, suunnittelun ja kylien toiminnan tueksi selvitetään kylien lähtötietoja, historiaa sekä laaditaan suunnittelua tukevia lisäselvityksiä, kuten maisema- ja luontoselvityksiä. Nyrölän ja Kuikan alueelle laaditaan kesän 2015 aikana maisemaselvitys ja mahdollisesti myös maatilaselvitys.

Kyläselvitysten suunnittelumetodiksi on valittu kulttuurinen kyläsuunnittelu, jolla on tarkoitus yhteistyössä kyläläisten kanssa selvittää ja muodostaa kylän yhteinen tahtotila siitä, mikä on kylän tulevaisuus, minne voi rakentaa ja minkälaista. Sen lisäksi pohditaan minne ei pitäisi rakentaa ollenkaan, mitkä ovat maisemaltaan arvokkaimmat paikat, missä ovat esim. kylän historian kannalta tärkeät paikat.

Tarkoitus on, että kyläselvitysten laadinnan aikana tietoisuus kylien mahdollisuuksista ja yhteistyötavoista kylien sisällä laajenee. Tästä voi avautua aivan uusia kylien omaehtoisuuteen perustuvia yhteistyön ja yhteishankkeiden muotoja.

Kyläselvitys valmistuu vuoden 2016 alkuun mennessä. Tähän mennessä pitäisi olla käsitys siitä, missä kylissä mahdollisesti jatketaan osayleiskaavoilla ja missä rakennuslupaharkinta pohjautuu kyläselvityksiin ja strategiseen yleiskaavaan.

Kyläselvitysaineistoa

Kyläillan 29.10.2015 esitys

Kyläillan 3.6.2015 esitys

Yhteyshenkilöt

Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho, puh. 040 566 2457

Erikoissuunnittelija Sarita Humppi, puh. 050 311 8502

sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta