Suoraan sisältöön

SELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Kaavoituksen yhteydessä tehdään erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia, kuten maaperäselvityksiä, luonto- ja maisemaselvityksiä, kaupallisia selvityksiä, väestöön liittyviä ennusteita ja tilastoja, liikenneselvityksiä, melulaskentoja ym.

Jokaisen kaavan yhteydessä selvitetään kaavan vaikutuksia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Jyväskylän kaupunki sai vuonna 2006 YVA ry:n myöntämän palkinnon vuoden parhaasta kaavoituksen arvioinnista.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta