Suoraan sisältöön

TYKKI-ohjelma
Työpaikka-alueiden maankäytön toteuttamisohjelma

Jyväskylän työpaikka-alueiden maankäytön toteuttamista tarkasteleva TYKKI-ohjelma on vuosittain päivittyvä ohjelma. Siinä seurataan ja suunnitellaan työpaikka-alueiden toteutumista ja painopisteitä tuleville vuosille.

TYKKI2017-ohjelma

Uusimpaan TYKKI2017-ohjelmaan voi tutustua täältä. Tässä ohjelmassa on seurattu alueiden toteutumista ja paikallisen elinkeinoelämän mittareita sekä päivitetty tarvittavilta osin alueiden toteuttamisaikatauluja. Jyväskylän alueella työpaikka-alueiden rakentaminen kaupan osalta on ollut vilkasta ja yritystonttien kysynnän kasvu kuvastaa vilkastumista myös teollisuuden ja muiden vastaavien alojen saralla.

Seurannan lisäksi ohjelmassa on tarkasteltu kahta erityisteemaa: kaupan sijoittumista ohjaavan maankäyttö- ja rakennuslain muutosta sekä työpaikka-alueiden saavutettavuutta. Ne antavat taustatietoja ja voivat toimia tarkemman suunnittelun apuna.

Uusimmassa ohjelmassa ei tehty varsinaisia linjaavia päätöksiä. Aiempien vuosien tapaan esimerkiksi teollisuusalueiden osalta tavoitellaan vuositasolla keskimäärin 10 hehtaaria tonttimaan kaavoittamista kaupungin omistamalle maalle. Samalla kiinnitetään huomiota alueiden monipuoliseen tarjontaan.

Yleistä tietoa työpaikka-alueiden maankäytön ohjelmoinnista

Työpaikka-alueiden maankäytön toteutusohjelmalla tuetaan kilpailukykyisten toimintaympäristöjen kehittämistä Jyväskylästä sijoittumispaikkaa hakeville yrityksille ja työpaikkatoiminnoille. Asuinrakentamiseen keskittyvän KymppiR-ohjelman tapaan se toimii Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa toteuttavana välineenä.

Tarkoituksena on, että työpaikka-alueiden toteutukseen tähtäävät investoinnit ovat ennakoitavissa. Työ tuottaa lähtökohtia muun muassa kaavoitusohjelmalle, investointiohjelmille, maanhankinnalle, tontinluovutukselle ja elinkeinomarkkinoinnille.

Edellisen TYKKI2016-ohjelmaan voi tutustua täältä.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Sarita Humppi, p. 014 266 2479

sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta