Suoraan sisältöön

Kanervakadun katusuunnitelma

Suunnittelukohde sijaitsee Kypärämäen kaupunginosassa Köhniön alueella noin 3,5 kilometriä Jyväskylän keskustasta länteen. Suunnittelualue rajautuu lännessä Luttoskatuun ja idässä Kangaskatuun.

Kadun kerrosrakenteita uusitaan ja katu päällystetään. Kadun poikkileikkaus on reunatuellinen, reunatuki on 6 cm korkea ja kauttaaltaan yliajettava. Katusaneerauksen yhteydessä Jyväskylän Energia rakentaa kaukolämpölinjaa. Nykyiset ilmajohdot muutetaan maakaapeleiksi ja Elisa rakentaa samalla uuden kupariverkon alueelle.

Kanervakadun asemakaavan mukaisen katualueen leveys on 10 metriä. Kadun ajoradan päällystetty leveys on 5,5 metriä. Kadun varteen esitetään kaksi pitkittäispysäköintipaikkaa. Pysäköintipaikoille asetetaan kiekollinen aikarajoitus (4 h 8-18).

Kadun pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemäreillä, hulevedet johdetaan nykyisten hulevesiviemäreiden kautta maastoon. Kiinteistöjen hulevesien purkuputket liitetään hulevesijärjestelmään. Kanervakadun valaistus uusitaan. Katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin. Kanervakadulle asetetaan aluepysäköintikielto.

Kunnallistekniikan vuoden 2018 investointiohjelmassa on varattu 300 000 euroa Kanervakadun saneeraamiseen. Lisäksi tulevat kaukolämpölinjan rakentamiskustannukset. Saneeraushankkeiden toteutusajankohta on heinä-lokakuussa 2018.

Suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville Rakentajantalon palvelupiste Hannikaiseen os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 13.–26.3.2018 väliseksi ajaksi. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa 24.1.2018.

Ehdotusta vastaan mahdollisesti tehtävät kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon os. PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 26.3.2018 kello 15.00 mennessä.

lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta