Suoraan sisältöön

Liikennevinkkejä

Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne
Linja-autojen (bussien, linkkien) aikataulut, reitit ja paljon muuta tietoa
- reittiopas

Satamat ja veneily

Ajoneuvojen siirrot
Kaupunki huolehtii hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä hallitsemiltaan yleisiltä alueilta.

Joukkoliikenteen järjestäminen
Joukkoliikennelautakunta hyväksyy reitit ja aikataulut sekä käsittelee joukkoliikennesopimukset. Liikenne- ja viheralueet –vastuualue vastaa pysäkeistä ja pysäkkikatoksista. Liikennöitsijä ja liikenne- ja viheralueet –vastuualue huolehtivat aikataulu- ja pysäkki-informaatiosta.

Katutyö- ja sijoituspaikkaluvat
Kaikille katualueella tehtäville töille tarvitaan aina lupa.

Korvausten hakeminen
Liikenneväylien kunnossapitovastuu jakaantuu kaupungin ja tonttien haltijoiden kesken. Kaupunkialueella on lisäksi valtion omistamia yleisiä teitä, joista vastaa ELY (elinkeino-, liikenne- ja ympäristö)-keskus.

Liikennejärjestelyt
Liikenneselvitykset, katusuunnitelmat, liikennemerkit, hidastetöyssyt, liikennelaskennat

Liikenneväylät

Liikenneturvallisuus
Jyväskylässä liikenneturvallisuustyötä on kehitetty liikenneturvallisuusryhmässä, johon kuuluu kaupungin eri hallintokuntien sekä poliisin, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Liikenneturvan edustajat. Jokaisella em. taholla on oma roolinsa ja tehtävänsä liikenneturvallisuuden parantamisessa, mutta monissa asioissa yhteistyö on tarpeen.

Palveluliikenne
Jyväskylän kaupunki järjestää palveluliikennettä, entisen kaupungin alueella liikennöi Kyytiveikko, entisen maalaiskunnan alueella Palveluauto Poimuri ja entisen Korpilahden kunnan alueella takseilla hoidettu asiointiliikenne.

Pysäköinti

Ulkovalaistus
Jyväskylässä on noin 31 000 katujen ja puistojen ulkovalaisinta. Ulkovalaistusta löytyy myös liikuntapalvelujen ylläpitämiltä ulkoliikuntapaikoilta. Päätieverkon valaistuksista vastaa Keski-Suomen ELY-keskus.

Vika- ja vaurio-ilmoitukset (vesi- ja viemärijohdot , kadut ja puistot, katuvalot)

Yksityistieavutukset

Yleiset tiet
Jyväskylässä on katuja kaikkiaan noin 500 km. Lisäksi Jyväskylän alueella on lähes 500 km Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämiä yleisiä teitä, myös yksityistietä on useita satoja kilometrejä.Satamat ja veneily

Satamat
Lutakon ja Korpilahden satamat ovat Roope-satamia. Satamat ovat siistejä, turvallisia ja ympäristöstään huolehtivia venesatamia. Veneenomistajille Jyväskylän kaupungilla on vuokrattavana noin 3000 venepaikkaa.


Jyväskylän veneseura*
Päijänteen virkistysalueyhdistys*

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta