Suoraan sisältöön

Asuntotoimi

Asuntotoimen tehtäväalueeseen kuuluvat arava- ja korkotukilainoihin, korjaus- ja energia-avustuksiin ja asumisoikeusasuntoihin sekä erityisryhmien investointiavustuksiin liittyvät viranomaistehtävät.


Ajankohtaista

Erityisryhmien investointiavustuksilla ei ole erityistä hakuaikaa.

Lisätietoja: http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Erityisryhmien_investointiavustus

Korjausavustukset ovat siirtyneet kokonaan kunnilta ARAlle, ja avustusmuotoina ovat vain vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus, avustus jälkiasennushissien rakentamiseen sekä esteettömyysavustus. Energia-avustuksia ei enää myönnetä.
Myös avustusmäärissä on tapahtunut muutoksia. Lue lisää.

Kaupungin hissiavustus on muuttunut hissi- ja esteettömyysavustukseksi, jota voi hakea hissien jälkiasennusten lisäksi myös esteettömyyskorjauksiin. Lue lisää.


Asumisoikeusasunnon järjestysnumero

Hae asumisoikeusasunnon järjestysnumeroa tällä lomakkeella. Lomakkeen voi täyttää ja lähettää sähköisesti tai tulostaa ja täyttää kynällä.


Linkkejä

Ota yhteyttä:

Korkotukilainat, investointiavustukset, korjaus- ja energia-avustukset sekä asumisoikeusasunnot
Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen
P. 014 266 5019

Asumisoikeusasunnot ja aravalainojen perintä
Asuntoasiainsihteeri Pia Toivonen
P. 014 266 5020

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta