Suoraan sisältöön

Palautusohjeet

Aineiston lähettämisen ehdot

Nykyajan dokumentointien aineistot voidaan tallentaa Keski-Suomen museon kokoelmiin. Tallennuksesta tulee sopia etukäteen museon kanssa.

Palauttaessasi dokumentointiaineiston verkkosivujen kautta hyväksyt, että lähettämäsi aineisto tallennetaan Keski-Suomen museon kokoelmiin.

Dokumentointiaineiston lähettäjä vastaa aineistoon liittyvien tekijänoikeuksien ja käyttöoikeuksien sopimisesta. Dokumentointiaineistoon liittyvät luvat mahdollisine käyttörajoituksineen tulee toimittaa museolle muun dokumentointiaineiston mukana.

Keski-Suomen museo saa aineistoon täydet käyttöoikeudet. Museo saa käyttää ja julkaista aineistoa omassa opetus-, näyttely-, tutkimus- ja julkaisutoiminnassaan sekä välittää aineistoa asiakkaidensa tutkimus- ja julkaisukäyttöön ilman erilliskorvausta.

Museo voi julkaista dokumentointiaineistoa osana Nykyajan dokumentointi -verkkosivuja. Museolla on oikeus karsia ja poistaa dokumentointiaineistoa normaalien kokoelmahankintaehtojensa mukaisesti.

Voit palauttaa dokumentointiaineistot sähköpostitse: ksmuseo.arkistot@jkl.fi tai postitse:

Keski-Suomen museo / Tallennus ja dokumentointi
PL 634, 40101 Jyväskylä

Liitä dokumentointiaineistoon dokumentoinnin tiedot sekä objektitiedot.

Dokumentoinnin tiedot

Dokumentoinnin nimi

Kirjoita dokumentoinnin nimi. Dokumentointi on tapahtuma, jonka yhteydessä kerätyt dokumentit ja objektit ovat syntyneet.

Dokumentoinnin tekijä / tekijät

Dokumentoinnin tekijä on aineiston kerääjä. Kirjoita henkilön nimi (Sukunimi, Etunimi) ja/tai organisaation virallinen nimi.

Dokumentointiaika

Dokumentointiaika on aineiston keruuaika. Se voi olla myös pidempi ajanjakso.

Kirjaa tarkka aika muodossa VVVVKKPP.

Jos tarkkaa aikaa ei tiedetä, merkitse aika-arvio. Kirjaa erikseen alkamisaika ja päättymisaika muodossa VVVVKKPP, VVVVKK, VVVV tai vuosikymmen.

Täydennä aikatietoa tarvittaessa kirjaamalla ajan rooli (esim. haastatteluaika, kuvausaika, havainnointiaika) tai kuvaus ajasta (esim. myöhäinen 1800-luku, varhainen 1900-luku, kevät, ilta).

Dokumentointipaikka

Dokumentointipaikka on keruupaikka tai tallennettavan kohteen sijaintipaikka. Dokumentointipaikasta merkitään paikan nimi.

Paikkatietoja voi olla useita, esimerkiksi alueen, kunnan, maakunnan, kaupungin, kaupunginosan, kylän, tilan, talon, järven tai joen nimi.

Mikäli dokumentointiin liittyy useita paikkatietoja, merkitse paikannimen yhteyteen paikan rooli (esim. kuvauspaikka, keruupaikka, rakennuksen sijaintipakka).

Tarkenna paikkatietoa osoitetiedolla. Osoitetieto kirjataan muodossa Esimerkkikatu 1, Esimerkkikaupunki, Suomi.

Tallennusmenetelmät

Tallennusmenetelmä on tapa, jonka avulla aineisto kerätään. Kirjoita käyttämäsi tallennusmenetelmät. Näitä ovat mm. haastattelu, havainnointi, inventointi, kysely, valokuvaus tai videokuvaus.

Dokumentointiin liittyvät luvat ja oikeudet

Merkitse dokumentointiin liittyvät lupatiedot. Näitä ovat esim.:

  • sopimus dokumentointiaineiston käytöstä
  • valokuvauslupa
  • sopimus tekijänoikeuksista ja käyttöoikeuksista

Kirjoita luvan nimi, luvan antaja ja aikatieto. Merkitse tarvittaessa dokumentointiin liittyvät rajoitteet.

Lisätietoja dokumentoinnista

Voit kirjata lisätietoja dokumentoinnista, sen aiheesta, paikasta, ajankohdasta tai menetelmistä tai aineistoon liittyvistä ehdoista ja rajoituksista.Lisätieto voi olla yhteistyöprojekti, opintokokonaisuus, muu taustatieto tai tarkempi erittely aineistosta.

Kirjoita lisätieto vapaana tekstinä kokonaisin lausein.

Yhteystiedot

Merkitse dokumentointiin liittyvien henkilöiden yhteystiedot: henkilön tai organisaation nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Lisää tieto henkilön roolista (haastattelija, kuvaaja, dokumentoinnin tekijä tms.).

Henkilöiden nimi kirjataan muodossa Sukunimi, Etunimi. Organisaatiosta kirjataan virallinen nimi.

Osoite merkitään muodossa Kadunnimi, Paikannimi, (Maa). Tietoa voi täydentää merkitsemällä osoitetyyppi (postiosoite, käyntiosoite).

Henkilön tai organisaation sähköpostiosoite ja puhelinnumero kirjataan kokonaisuudessaan. Matkapuhelimen numero voidaan kirjata maakoodilla varustettuna. Lankapuhelimen numeroon lisätään suuntanumero.

Objektitiedot

Objektin tunnus

Museon antama kokoelmanumero tai muu systemaattinen aineistolle annettu numero tai tunnus, jolla objektit ja niihin liittyvät tiedostot merkitään.

Objektityyppi

Valitaan objektin tyyppi: esine / taideteos / valokuva / arkistoaineisto / audiovisuaalinen aineisto

Nimeke

Objektille annettu nimi, esim. muistelma, Elma Esimerkkisen haastattelu

Lukumäärä

Tieto objektin tai sen osien lukumäärästä. Lukumäärä merkitään numeraalisena.

Valmistaja / Kuvaaja / Muu aineiston tuottaja

Kirjoitetaan objektin valmistaneen, kuvanneen, kirjoittaneen tai muutoin tuottaneen henkilön tai organisaation nimi. Henkilön nimet kirjoitetaan muodossa Sukunimi, Etunimi.

Valmistus- tai kuvausaika

Kirjoitetaan valmistuksen tai kuvaamisen ajankohta. Tieto voi olla myös haastattelun tai havainnoinnin päiväys.

Kirjaa tarkka aika muodossa VVVVKKPP.

Jos tarkkaa aikaa ei tiedetä, merkitse aika-arvio. Kirjaa erikseen alkamisaika ja päättymisaika muodossa VVVVKKPP, VVVVKK, VVVV tai vuosikymmen.

Valmistus- tai kuvauspaikka

Kirjoitetaan objektin valmistukseen, kuvaamiseen tai muuhun luomiseen liittyvä paikka. Esimerkiksi: Suomi, Keski-Suomi, Konginkangas, Salmutexin tehdas

Lisätietoja objektin valmistuksesta tai kuvaamisesta

Objektin valmistukseen liittyvät muut tiedot. Kirjoita tiedot kokonaisin virkkein.

Käyttötarkoitus

Kirjoitetaan tieto objektin käyttötarkoituksesta. Käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi ruoanvalmistus, opetus tai haastattelu sukuhistoriatiedon keräämiseksi.

Valmistuksen tekniikka

Kirjoitetaan tieto valmistuksessa käytetystä prosessista, metodista, tekniikasta tai työvälineistä. Tietoja voi olla useita. Esimerkiksi painettu, valettu, sahattu.

Yhteenkuuluvat objektit

Kirjoitetaan tiedot objektiin liittyvistä muista objekteista, kuten arkistoaineistosta tai esineistä.

Objektin historiatiedot

Kirjoitetaan tiedot asioista ja tapahtumista, jotka liittyvät objektin historiaan.

Fyysinen kuvaus

Kirjoitetaan sanallinen kuvaus objektin ulkoasusta tai ulkonäöstä, esim. muodosta, koristelusta, rakenteesta ja väreistä.

Materiaali

Kirjoitetaan tieto objektin materiaalista. Esimerkiksi kangas, paperi, nahka, puu.

Merkinnät

Kuvaillaan sanallisesti objektiin liittyvät merkinnät. Merkintöjä voivat olla esim. valmistajan tai valokuvaamon leimat.

Mitat

Kirjoitetaan tieto objektin mitoista. Mittaluvun (numeroarvo) lisäksi merkitään suure (esim. pituus, leveys, paino, pinta-ala) ja mittayksikkö (cm, min, kg). Esimerkiksi pituus 24 cm, kesto 13 min.

Sisällön kuvaus

Kirjoitetaan sanallinen kuvaus objektista tai objektin sisällöstä (valokuva, av-aineisto). Sisällön kuvailun osia ovat toimijat, paikat, aika, toiminta ja tapahtumat. Valokuvissa ja videoissa kuvaillaan sommittelua, kuvakulmia, leikkauksia ja valaistusta.

Asiasanat

Määritellään objektiin liittyvät asiasanat käyttämällä kansallisia tai kansainvälisiä asiasanastoja (YSA, MASA). Asiasanoja voidaan merkitä useita.