Suoraan sisältöön

Ikääntyneiden liikunta

Iäkkäiden liikunnalla ehkäistään ja hoidetaan erilaisia sairauksia ja kaatumisia. Liikunnan ollessa riittävän tehokasta ja monipuolista siitä saatavat hyödyt näkyvät säilyneenä tai parantuneena toimintakykynä. Iäkkään tulisi liikkua vähintään kaksi ja puoli tuntia viikossa reippaasti kestävyyskuntoa kohottavia lajeja kuten marjastusta, sauvakävelyä, pyöräilyä tai vesijuoksua.

Kestävyyskuntoharjoittelun lisäksi ikääntyneiden tulisi harjoittaa kahdesta kolmeen kertaa viikossa

  • lihasvoimaa
  • tasapainoa ja
  • notkeutta

Näitä harjoituksia on helppo toteuttaa mm. kuntosaliharjoittelussa sekä voima- ja tasapainojumpissa.

Vesijumpista kuntoa nivelystävällisesti

Iäkkäillä on mahdollisuus valita omalle toimintakyvylle sopiva ryhmä kevennetyistä tai iäkkäille suunnatuista vesijumpista AaltoAlvarissa ja uimahalli Wellamossa. Osaan ryhmistä on ennakkoilmoittautuminen.

Iäkkäät henkilöt voivat osallistua myös aikuisten liikunnan kohdassa oleviin eri vesiliikuntaryhmiin. Aikuisten osiosta löytyy myös pitkäaikaissairaille suunnatut ryhmät mm. Sydänvesijumppa sekä tuki- ja
liikuntaelinoireisille tarkoitetut tule -vesijumpat.

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut järjestää eri kaupunginosista maksuttomia uimahallikuljetuksia AaltoAlvariin ja Wellamoon. Uimahallikuljetuksista lisätietoja löytyy oikeasta palkista kohdasta 'Uimahallikuljetukset'.

Lihasvoimaa seniorikuntosalilta

Säännöllisellä ja oikein suunnitellulla kuntosaliharjoittelulla on monia edullisia vaikutuksia ikääntyneen ihmisen toimintakykyyn. Arkielämän kannalta tärkeimpiä ovat lihasvoiman
ja -kestävyyden lisääntymisen lisäksi parantunut tasapaino, luiden lujuus ja päivittäisten toimintojen vähäisempi kuormittavuus.

Ohjattu harjoittelu seniorikuntosalilla on tehokasta, mutta turvallista myös ikääntyneille. Harjoittelun tuloksellisuutta seurataan toimintakykymittauksilla. Kuntosaliharjoitteluun yhdistetään myös tasapainoharjoittelua.

Seniorikuntosalilla harjoittelu edellyttää kykyä liikkua itsenäisesti tai apuvälineillä. Suositeltavaa on neuvotella oman lääkärin kanssa ennen kuntosaliharjoittelun aloittamista.

Seniorikuntosalitoimintaa on liikuntapalveluiden toimipaikoissa eri puolilla kaupunkia. Harjoitella voi omatoimisesti tai erilaisissa ryhmissä.

Iäkkäiden saliliikunta

Saliliikunnassa tarjolla on

  • tasapaino- ja voimajumppaa kevennettynä toimintakyvyltään heikommille
  • tasapaino- ja voimajumppaa niille joiden toimintakyky on lievästi alentunut.

Kaikissa saliliikunnan ryhmissä harjoitetaan lihasvoimaa ja liikkuvuutta sekä tasapainoa.

Lisätietoja:

Vastaava liikunnanohjaaja Heli Sohkanen p. 014 266 4272, 050 381 9560, heli.sohkanen[at]jkl.fi

Tapahtumat

Ilmoittautuminen

Liikuntaneuvonta

Liikunta-avustajakortti

Hankkeet

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut

ohjattu.liikunta[at]jkl.fi

Palveluesimies
Kirsi Pelo-Arkko, p. 014 266 4265

Vastaavat liikunnanohjaajat
Terveysliikunta:
Elina Oinonen, p. 014 266 7736
Erityisliikunta:
Heli Sohkanen, p. 014 266 4272
Uimaopetus:
Eero Simonen, p. 014 266 4262

Sähköpostit: etunimi.sukunimi[at]jkl.fi

Liikuntainfo, p. 014 266 4257, liikunta.info[at]jkl.fi

Ajankohtaista

Jyväskylän kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnan avustusten hakuaika on tammikuussa

Lisätietoja

Uimahallikuljetukset käynnistyvät 8.1.

Lisätietoja

LiikuntaLaturi kevätkausi starttaa 8.1.

Lisätietoja

Ohjatun liikunnan kevätkausi käyntiin 8.1.

Lisätietoja

Jyväskylän julkisten rakennusten esteettömyystiedot kartalla

Lue lisää

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 Sivun alkuun Tietoja sivustosta