Suoraan sisältöön

Hakeminen varhaiskasvatukseen

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti.

Hoitopaikan hakeminen käy helpoimmin sähköisen asioinnin kautta. Voit hakea hoitopaikkaa sähköisesti vain, jos lapsella on suomalainen henkilötunnus. Tarvittaessa paperisen hakulomakkeen voi tulostaa Lomakkeet -sivulta. Hakemus on voimassa vuoden.

Hakemuksen peruutus ja muutokset

Sähköiseen hakemukseen ei voi itse tehdä muutoksia. Muutokset ja peruutukset tehdään olemalla yhteydessä palveluohjaukseen. Muutoksen voi tehdä myös tekemällä uuden hakemuksen.

Hakuajat

Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamispäivää. Jos hoitopaikkaa tarvitaan elokuun alusta, tulee hakemus olla jätettynä maaliskuun loppuun mennessä. Perheet saavat tiedon elokuussa alkavasta hoitopaikasta juhannukseen mennessä.

Mikäli hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai äkillisestä opiskelupaikan saamisesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin hoidon tarve alkaa.

Mikäli perhe kieltäytyy myönnetystä hoitopaikasta, tulee perheen tehdä uusi hakemus. Tällöin noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden käsittelyaikaa uutta hoitopaikkaa järjestettäessä.

Hoitopaikan vaihto

Kun lapsella on jo hoitopaikka Jyväskylässä ja lapselle halutaan hakea toista hoitopaikkaa, tulee lapselle tehdä siirtohakemus. Siirtohakemuksella ei ole käsittelyaikaa vaan siirtopäätöksiä tehdään hoitopaikkatilanteen sen mahdollistaessa. Pääsääntöisesti siirrot toteutetaan toimintavuoden alusta.

Hakemuksen täyttämisessä huomioitavaa

Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta. Hakemuksessa perhe voi esittää toiveet hoitomuodosta ja hoitopaikoista. Jotta lapselle voidaan osoittaa hoidontarpeeseen sopiva hoitopaikka, tulisi hakemuksessa mainita päivittäinen hoitoaika mahdollisimman tarkasti.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä vuoksi, mainitkaa se hakemuksen lisätietoja kohdassa.

Hakemuksen jättämisen jälkeen

Saat automaattikuittauksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi on vastaanotettu.

Palveluohjaustiimi vastaanottaa hakemuksen ja ottaa perheeseen yhteyttä hakemustietojen tarkentamiseksi ja sopivan hoitopaikan löytämiseksi. Palveluohjaus kartoittaa sopivat vapaat hoitopaikat ja päätös hoitopaikasta tehdään päiväkodinjohtajien kanssa. Perheen toiveet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Hoitopaikkatoiveet pystytään parhaiten täyttämään, jos hoidon alkaminen sijoittuu uuden toimintakauden alkupuolelle. Palveluohjaustiimi ilmoittaa perheelle hoitopaikan järjestymisestä ja huoltajat saavat sähköisen päivähoitopäätöksen.

Tulevasta hoitopaikasta otetaan perheeseen yhteyttä ja sovitaan hoidon aloittamisesta sekä hoitopaikkaan tutustumisesta.

Seudullinen hakeminen

Seutusopimuksen mukaan jyväskyläläiset tai kaupunkiin muuttavat perheet voivat hakea päivähoito- tai esiopetuspaikkaa Jyväskylän lisäksi myös muista seudullisen palvelualueen kunnista: Hankasalmi, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Päivähoitohakemus jätetään aina omaan asuinkuntaan. Hoitopaikat järjestetään kuntien sopimien periaatteiden mukaan.

Henkilötietojen käsittely

Varhaiskasvatuksen vastuualuejohtaja toimii palvelualueen henkilörekisterien vastuuhenkilönä. Rekisteriselosteet ovat nähtävillä päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksen palvelukeskuksessa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän rekisteriseloste (pdf)

Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä Daisy rekisteriseloste (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018