Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Päivähoito ja esiopetus » Monikulttuurinen päivähoito

Monikulttuuristen lasten päivähoito ja esiopetus

Monikulttuuristen lasten päivähoito ja esiopetus ovat osa yleisiä päivähoitopalveluja. Varhaiskasvatus ja esiopetus tukevat lapsen kotoutumista. Lapsen kotoutumista koskevat asiat kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Monikulttuurisen lapsen kohdalla huomioidaan lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin tukeminen sekä suomen kielen oppiminen muun kehityksen tukemisen lisäksi.

Päivähoidossa suomi toisen kielenä opetus eli S2-opetus toteutetaan arjen toimintaan sisältyvissä vuorovaikutustilanteissa, pienryhmätoiminnassa, S2 -pienryhmissä ja yksilöopetuksena.

Lisätietoja monikulttuuristen lasten varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta:

  • erityislastentarhanopettaja Taru Kivijärvi, puh. 014 266 3173, 050 545 7127
  • erityislastentarhanopettaja Katri Manninen, puh. 014 266 7636, 050 312 5296

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018