Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Jyväskylässä asuva tai kaupunkiin muuttava perhe voi asioida sähköisesti alla olevilla tavoilla.

Uudet asiakkaat: Sähköinen hakemus ja maksulaskuri

Palvelu ei edellytä tunnistautumista. Sähköisestä asioinnista löydät seuraavat palvelut:

 • kunnallisen ja yksityisen päivähoito-, esiopetus- tai kerhohakemuksen
 • siirtohakemuksen kunnallisen hoito- tai kerhopaikan vaihtamisesta
 • arvion perheen asiakasmaksusta valtakunnallisten maksusääntöjen mukaan. Laskuri ei sisällä Jyväskylän hoitoaikaperusteisia tuntirajoja.
 • yksityisen päivähoidon/kerhon palvelusetelihakemuksen. Hakemuksen voi tehdä, kun hoitopaikka on varmistunut.
 • Sähköisen tiedoksiannon hyväksymisen, jolloin päätöksen valmistumisesta tulee sähköposti- ja/tai tekstiviesti molemmille huoltajille. Päätöksen voi nähdä ja tulostaa tunnistautumalla palveluun alla olevan linkin kautta.

Nykyiset asiakkaat: Tunnistautumista vaativat sähköiset palvelut

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta sekä voimassa olevaa varhaiskasvatuksen asiakkuutta. Tunnistustavaksi voit valita pankkitunnistautumisen, mobiilivarmenteen tai varmennekortin. Palvelun tuetut selaimet: Chrome kolme uusinta versiota, Firefox kolme uusinta versiota, IE10 ja IE11. Sähköisestä asioinnistä löydät seuraavat palvelut:

 • kunnallinen ja yksityinen päivähoito-, esiopetus- tai kerhohakemus
 • siirtohakemus kunnallisen hoito- tai kerhopaikan vaihtamiseen
 • yhteystietojen muutos
 • arvio asiakasmaksusta valtakunnallisten maksusääntöjen mukaan
 • korkeimman päivähoitomaksun hyväksyminen
 • tuloselvitysten liittäminen
 • hoitopaikan irtisanominen. Hoitopaikan irtisanominen katkaisee hoitosuhteen ja uutta paikkaa on haettava voimassa olevien hakuehtojen mukaisesti.
 • yksityisen päivähoitopaikan tai palveluntarpeen vaihtuessa uusi palvelusetelihakemus ja/tai esiopetushakemus
 • Sähköisen tiedoksiannon hyväksyntä, jolloin päätöksen valmistumisesta lähetetään sähköposti ja/tai tekstiviesti molemmille huoltajille.

Daisy-mobiilisovellus

Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluissa on käytössä Daisy-mobiilisovellus. Vanhemmat saavat tarkemmat käyttöohjeet lapsensa hoitopaikasta.
Kirjaudu Daisynet palveluun . Samasta osoitteesta haetaan myös käyttäjätunnukset. Palvelun käyttö vaatii ensimmäisellä kerralla Suomi.fi-tunnistautumisen pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

DaisyNetin kautta huoltajat

 • tekevät hoitoaikavaraukset
 • viestivät hoitopaikan kanssa
 • tarkistavat palvelusopimuksen tiedot. Huoltajien yhteystietojen muutokset kuten matkapuhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet päivitetään tunnistautumista vaativien sähköisten palvelujen kautta (ks. Nykyiset asiakkaat)

Lisätietoa DaisyNetistä saa ensisijaisesti päiväkodin johtajalta.

Henkilötietojen käsittely

Palvelujohtaja toimii palvelualueen henkilörekisterien vastuuhenkilönä. Tietosuojaselosteet ovat nähtävillä päiväkodeissa ja palveluohjauksessa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tietosuojaseloste (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018