Suoraan sisältöön

Katos, grillikatos, maakellari, esiintymislava, laavu, aurinkokeräin, -paneeli, tai vastaava laite

Näiden rakentamiseen tulee hakea toimenpidelupa silloin, kun se on asemakaava- tai ranta-alueella ja se on pinta-alaltaan 10 - 20m² ja asemakaava-alueen ulkopuolella 20 - 50m² kokoinen. Pinta-alan ollessa asemakaava- tai ranta-alueella 5 – 10m² ja asemakaava-alueen ulkopuolella pinta-alan 10 – 20m² edellytetään ilmoitusmenettelyä.

Näitä pinta-aloja suurempaan rakentamiseen tulee hakea rakennuslupa.

Vaja, grillikota, kesäkeittiö

Vajan, grillikodan tai kesäkeittiön ollessa yli 10m² tulee niiden rakentamiseksi hakea rakennuslupa asemakaava-alueella. Ranta-alueella rakennuslupa tulee hakea, kun sen koko on ylittää 20m².

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuslupa tulee hakea, jos ne ovat yli 20 m².

Ranta-alueella tulee hakea toimenpidelupa, jos sen koko on 10 – 20m².

Pinta-alan ollessa asemakaava- ja ranta-alueella 5-10m² ja asemakaava-alueen ulkopuolella 10 - 20m² rakentaminen edellyttää ilmoitusmenettelyä.

Luvanvaraisuudesta säädetään tarkemmin Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksessä.

Toimenpideluvan voi hakea sähköisen asioinnin kautta tai paperilomakkeella. Lomakkeen voi halutessaan hakea joko rakennusvalvonnan palvelupisteestä tai tulostaa sen suoraan nettisivujen kautta.

Ohjeita toimenpidelupahakemuksen täyttämiseen

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia yhtiön valtuuttamana asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi lupahakemukseen tulee liittää:

  • Pääpiirustukset 3kpl asema- ja pohjapiirroksia sekä 2kpl julkisivu- ja leikkauspiirroksia. Pääpiirustuksia ovat asema-, pohja-, leikkaus-, julkisivupiirustukset. Ne toimitetaan aina paperisena, vaikka itse hakemus olisi tehty sähköisenä hakemuksena.
  • Rakennushankeilmoitus/-ilmoitukset 1kpl, RH1
  • Naapurien kuulemislomake
  • Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset

Ilmoitusmenettelyn voi hakea sähköisen asioinnin kautta tai paperilomakkeella. Lomakkeen voi halutessaan hakea joko rakennusvalvonnan palvelupisteestä tai tulostaa sen suoraan nettisivujen kautta.

Ohjeita ilmoitusmenettelyn mukaisen ilmoituksen tekemiseen

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia yhtiön valtuuttamana asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi lupahakemukseen tulee liittää:

  • Asemapiirustus, johon on piirretty rakennettava rakennelma, osoitettu sen päämitat ja etäisyyden tontin rajoista sekä muista rakennuksista.
  • Piirustus- tai valokuva-aineisto rakennelman ulkonäön, materiaalin ja värityksen toteamiseksi
  • Naapurien kuulemislomake
  • Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta