Suoraan sisältöön

Rakennusvalvonta

Syksyinen kuva Jyväskylän yliopiston rakennuksesta XRakennusvalvonnan puhelinpalvelu klo 8.00–11.00:

  • Rakennuslupa-asiat ja katselmukset (ei sijaintikatselmukset), puh. 014 266 0680
  • Pientalorakentamisen ennakko-ohjaus, puh. 014 266 0681
  • Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtoasiat, puh. 014 266 0682

Tietoa rakentajille, kartta- ja mittaustilaukset, sijaintikatselmukset Palvelupiste Hannikainen, puh. 014 266 0108

Avoinna klo 8.00–16.00 (kesä–elokuussa klo 8.00–15.00)

Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17
Postiosoite
: PL 233, 40101 Jyväskylä
rakennus.valvonta[at]jkl.fi


Rakennusvalvonnan tehtävä on valvoa rakentamisen lainmukaisuutta sekä huolehtia kaupunkikuvasta ja rakennetusta ympäristöstä. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat, tehdään lupiin liittyvät katselmukset ja opastetaan rakentajia.

Rakennusvalvonta palvelee rakentamaan ryhtyviä kuntalaisia ja yhteisöjä sekä valvoo rakennetun ympäristön kuntoa ja laatua.


Rakennusvalvonnassa on ruuhkaa

Joka vuotinen keväästä loppu kesään asti kestävä kiireaika on alkanut rakennusvalvonnassa.

Käsittelyajat venyvät ja aika ajoin myös asiakaspalvelumme ruuhkautuu.

Tällä hetkellä käsittelyssä on yli 200 hakemusta.

Resurssipula sekä siirtyminen kokonaan sähköiseen lupienkäsittelyyn aiheuttavat haasteita työn tekoon.


Päivitämme nettisivujamme

Rakennusvalvonnan nettisivuilla on tällä hetkellä osittain vanhentunutta tietoa, johtuen sähköiseen asiointiin siirtymisestä sekä vuoden vaiheessa tulleista rakentamisen asetusmuutoksista.

Pahoittelemme asiaa. Tarvittaessa ota yhteyttä joko puhelimitse,sähköpostitse tai palautepalvelun kautta.


Rakennusvalvonta siirtyi sähköiseen rakennuslupapalveluun, paperiset asiapaperit ovat mennyttä aikaa

Jyväskylän rakennusvalvonta siirtyi 1.2.2018 alkaen sähköiseen lupien käsittelyyn.

Kaikki rakennusvalvonnasta haettavat luvat, rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyöluvat sekä ilmoitusmenettelyt, käsitellään sähköisen lupajärjestelmän kautta.

Lupahakemus täytetään sähköisessä palvelussa ja sinne liitetään kaikki liiteasiakirjat. Rakennusvalvonta voi joissakin tapauksissa pyytää toimittamaan pääpiirustukset paperisena. Esimerkiksi isot hankkeet, joiden piirrokset ovat suuria.

Mikäli hakemus jätetään paperisena, se muutetaan sähköiseen muotoon ennen käsittelyn aloittamista.

Asiakkaita pyydetään kiinnittämään erityistä huomioita lupahakemusta täyttäessä liitteiden nimeämisen oikeellisuuteen sekä sijoittamiseen palvelun osoittamille paikoille ohjeistuksen mukaisesti. Puutteellisesti ja väärin täytetyt hakemukset hidastavat lupakäsittelyä ja päätösten antamista.

Tehty lupapäätös ja hyväksytyt pääpiirustukset leimataan sähköisesti, jonka jälkeen ne tulevat näkyviin kyseisen hakemuksen päätösvälilehdelle. Paperista päätöstä ei enää lähetetä asiakkaalle.

Asiakkaan pyynnöstä lupapäätös liitteineen voidaan toimittaan paperisena tulosteena, tämä palvelu on maksullista.
Linkki sähköiseen asiointiin https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit.


Rakennusvalvonnan sähköiset asiointipalvelut

Sähköisen asiointipalvelun kautta haetaan rakennuslupia ja Arska-palvelusta ostetaan myönnettyjen lupien pää- ja väestönsuojapiirustuksia, väritys- ja pelastustiesuunnitelmia sekä autopaikkalaskelmia. Asiakirjojen ostaminen käy nopeasti ja vaivattomasti Arska-palvelusta. Palvelusta ostetut asiakirjat ovat edullisempia kuin tilattuna rakennusvalvonnasta.


Rakennusluvan lisäksi sähköisestä asiointipalvelusta voi hakea kaikkia rakennusvalvonnan lupia. Palvelu löytyy myös Oma Jyväskylä-asiointiportaalista tästä. Palveluun kirjaudutaan ensimmäisellä kerralla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköinen palvelu mahdollistaa uuden tavan olla yhteydessä rakennusvalvontaan. Samalla se helpottaa asiakirjojen toimittamista hankkeen eri osapuolille aina ennakkokyselystä loppukatselmukseen saakka.

Molemmat palvelut ovat käytettävissä vuorokauden ympäri.


Korpilahden päivystys

Rakennusvalvonnan palvelua on saatavilla Korpilahdella kesäaikana maanantaisin klo 8.00 - 11.00 toukokuusta lokakuun loppuun saakka poislukien 2.7 - 27.7.2018. Korpilahden yhteispalvelupisteessä Korpilahti-talossa, Virastokuja 2 (kartta).

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta