Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Tapahtumakaupunki » Järjestä tapahtuma » Siisteys ja ympäristöystävällisyys

Siisteys ja ympäristöystävällisyys

Tapahtuman ympäristö
Jätehuolto
WC-tilat
Tapahtumassa syntyvä jätemäärä
Jätehuoltosuunnitelma (laaditaan suurehkoista tapahtumista)
Suunnitelmasta käytäntöön


Tapahtuman ympäristö

Tapahtuman järjestäjän vastuulla on huolehtia tapahtuman siisteydestä. Ulkoilmatapahtuman suunnittelussa on otettava huomioon ympäröivä luonto ja rakennukset. Myyntikojut ja -teltat sijoitetaan ensisijaisesti koville pinnoille. Yleisö ohjataan liikkumaan käytäviä pitkin. Jos nurmikoille joudutaan sijoittamaan kojuja tai telttoja, on niiden alustat ja myyntikojujen edustat suojattava pressuilla tai suojalevyillä.

Pysäköinti on sallittua vain tarkoitusta varten varatuilla ja luvallisilla paikoilla. Nurmikoille pysäköintiä ei sallita. Nurmikoille ei saa ajaa edes rakenteita pystytettäessä muuten kuin asentamalle alle suojalevyt, esimerkiksi riittävän paksusta vanerista. Kasvillisuutta, kuten puita, nurmikoita, pensaita ja kukkaryhmiä ei saa vahingoittaa. Suojauksessa voi tarvittaessa käyttää aitoja.

Siisteys on erityisen tärkeää tapahtuman viihtyvyyden ja toimivuuden kannalta.

Lisätietoa: Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu


Jätehuolto

Tapahtumanjärjestäjä on päävastuussa jätehuollon järjestämisestä, toisin sanoen jätteiden synnyn ehkäisystä. Tapahtuma-alueella tulee olla tarpeellinen määrä roska-astioita ja huolehtia niiden riittävästä tyhjennyksestä. Tapahtumassa on vältettävä turhia pakkauksia ja kertakäyttötuotteita ja suosittava uusiomateriaaleja.

Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoite koskee myös yleisötilaisuuksia. Jätteiden lajittelupisteitä tulee olla sen mukaisesti mitä arvioidaan tapahtumassa syntyvän. Kuivajäteastioiden lisäksi tulee olla jäteastiat hyötyjätteille: bio-, lasi-, metalli-, paperi- ja pahvijätteelle, jos niitä arvioidaan tapahtumassa syntyvän. Jätteenlajittelusta lisätietoja esim. Mustankorkea Oy (alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö)

Jyväskylän kaupungin jätehuoltomääräykset (2013)


WC-tilat ja hygieenisyys

WC-tilojen tarve tulee suhteuttaa tapahtumaan samanaikaisesti osallistuvien henkilöiden lukumäärään ja toiminnan luonteeseen. WC-tilojen tarve on esimerkiksi perhetapahtumissa tai kahvilateltassa oleellisesti pienempi kuin olutfestivaaleilla. Käymälöitä varataan yleensä vähintään alla olevan taulukon mukaisesti (ohjeellinen):

Kävijämäärä___WC naisille___WC miehille___Näistä liikuntaesteisille
alle 50_________1___________1___________1
51 – 250_______2___________2___________1
251 – 500______3___________3___________1
501 – 750______5___________4___________1
751 – 1000_____6___________5___________1
1001 – 2000____10__________9___________2

Suuremmalle yleisömäärälle varataan jokaista 250 osallistujaa kohden yksi käymälä lisää sekä naisille että miehille. Liikuntaesteisten käymälöitä lisätään yksi/1000 osallistujaa. Miesten käymälöistä 50 % voidaan korvata vastaavalla määrällä urinaaleja. Käymälöiden määrää on lisättävä, jos tilaisuudessa on alkoholitarjontaa tai se kestää yli viisi tuntia.

Suuressa yleisötilaisuudessa, johon ennakoidaan osallistuvan yhtäaikaa yli 500 henkilöä, on varattava yleisölle riittävä määrä käymälöitä käsienpesumahdollisuuksineen. Jätehuolto tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Käymälät ja jäteastiat on tyhjennettävä hygieenisesti ja riittävän usein.

Lisätietoa wc-tilojen järjestämisestä:
Sosiaali ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 2009
Valviran ohje (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)


Tapahtumassa syntyvä jätemäärä

Yksikään tapahtuma ei ole roskaton. Tapahtuman luonteesta, kävijämäärästä ja kestosta riippuen jätettä syntyy noin 50 – 100 g/kävijä, josta biojätettä on yli puolet ja loput kuivajätettä. Arvion tilattavien jäteastioiden määrästä saa jätehuoltourakoitsijoilta tai sen voi laskea myös itse oheisen taulukon avulla : Ulkotapahtuman jätehuollon järjestäminen (pdf)


Tapahtuman jätehuoltosuunnitelma

Tapahtuman järjestäjän tehtävänä on laatia suunnitelma jätehuollon järjestämisestä, jos tapahtumassa syntyy paljon roskia tai jätettä, tapahtumanlupaehdoissa sitä edellytetään tai viranomainen sitä erikseen pyytää. Yksikään tapahtuma ei ole roskaton, joten jonkinlainen suunnitelma tai muistio jätesuunnitelmasta olisi hyvä laatia.

Suunnitelmassa selvitetään mm. seuraavat asiat:

  • kuka vastaa jätehuollosta ja siivouksesta
  • miten usein alue siivotaan
  • kuinka paljon roska-astioita on varattu
  • miten / minne jäteastiat sijoitetaan
  • jos roska-astiat täyttyvät ennen ikaisesti miten toimitaan
  • astioiden tyhjennyksistä vastaava jätehuoltoyritys
  • milloin alueen loppusiivous on hoidettu.

Jätehuoltosuunnitelma on hyväksytettävä jätehuollon valvontaviranomaisella ennen tilaisuuden järjestämistä ja se tulee toimittaa viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa.
Toimitus palvelupistehannikainen [at] jkl.fi tai os. Ympäristönsuojelu/Jyväskylän kaupunki, PL 233, 40101 Jyväskylä
Lisätietoja: Jyväskylän kaupungin ympäristötarkastaja p. 014 266 5173

Jyväskylän jätehuoltomääräykset 25§


Suunnitelmasta käytäntöön

Järjestäjä on vastuussa alueen siisteydestä. Jäteastioiden tyhjennys suoritetaan päivittäin, kuitenkin aina niiden täyttyessä. Aluetta tulee siivota tarvittaessa myös tapahtuman aikana. Siisti yleisilme luo viihtyisyyttä ja ehkäisee roskaantumista. Järjestäjän on huolehdittava myös, että kaikki tapahtuma-alueella työskentelevät saavat ohjeet jätteiden lajittelusta esimerkiksi yhteisessä infotilaisuudessa.

Jätteenkuljetusurakoitsijan kanssa sovitaan jäteastioista, käymälöistä ja niiden tyhjennyksistä.
Yhteystiedot Aluejaon mukaisesti (pdf)
Lassija & Tikanoja Oyj (Keskusta, Laajavuori, Palokka…)
Sihvari Oy (Kuokkala, Halssila, Vaajakoski…)

Lisätietoja:
Palvelupiste Hannikainen, p. 014 266 5025
Jätehuoltosuunnittelija, p. 014 266 5154

Ota yhteyttä

Tapahtumatoiminta
Markkinointipäällikkö Jaana Ruponen
p. 050 344 6496
etunimi.sukunimi (at) jkl.fi

Tapahtumaluvat- ja paikat
Asiakaspalvelupäällikkö Anne Heikkinen
p. 040 840 6460
etunimi.sukunimi (at) jkl.fi

Visit Jyväskylä
Matkailuneuvonta
p. 014 266 0113
matkailu (at) jkl.fi
www.visitjyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupungin yhteystiedot
www.jyvaskyla.fi/info/yhteys

Copyright © 2018 Jyväskylän kaupunki. Sivun alkuun