Suoraan sisältöön

Uimavesi

Uimarannat

Ympäristöterveydenhuolto valvoo yleisten uimarantojen uimaveden laatua. Yleisellä uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jolla arvioidaan käyvän uimakauden aikana vähintään 100 uimaria päivässä.

EU -uimarantoja ovat seuraavat yleiset uimarannat:

  • Jyväskylä: Jyskä, Kirri, Köhniöjärvi, Lohikoski, Myllylampi, Ollila, Pappilan ranta, Sääksjärvi, Tikka, Tuomiojärvi ja Uimalanniemi
  • Petäjävesi: Kirkonkylän uimala (Jämsänvesi)
  • Toivakka: Kirkonkylän uimaranta (Saarinen)

Uimarannan omistajan tai haltijan tulee laatia yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa yleiselle uimarannalle uimavesiprofiili, jossa kuvataan uimaveden ominaisuuksia sekä sen laatuun haitallisesti vaikuttavia tekijöitä ja niiden merkitystä.

Yleisten uimarantojen uimavesiprofiilit:

Uimaveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (177/2008) laatuvaatimukset.
Yleisiltä uimarannoilta (ns. EU-rannat) otetaan uimakaudella (15.6.–31.8.) vähintään neljä näytettä. Uimavesinäyte otetaan ennen uimakauden alkua ja uimakaudella siten, että näytteenoton väli ei ylitä yhtä kuukautta.

Kesän 2017 EU-rantojen uimavesitulokset löytyvät pdf-tiedostona täältä.

Muilta yleisiltä uimarannoilta otetaan uimakaudella normaalisti 3 näytettä. Tarvittaessa näytteenottoa voidaan tihentää.

Jyväskylässä Tuomiojärven jaUuraisilla Pikku-Kuukka ovat Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ylläpitämän leväseurannan tarkkailupisteitä.

Avantouintipaikat

Avantouintipaikoilta otetaan uimavesinäyte kevättalvella. Seuraavat avantouintipaikat ovat säännöllisessä valvonnassa:

  • Jyväskylä: Kaakkolampi, Köhniö, Palokka, Sääksjärvi, Tikka, Tikkakoski, Tuomiojärvi ja Vaajakoski
  • Muurame: Satama

Uima-altaat

Ympäristöterveysosasto valvoo yleisen uimalan, uimahallin, kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaan veden laatuasäännöllisesti otettavin vesinäyttein. Uimaveden latuvaatimukset ja valvontatiheys määräytyvät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (315/2002) mukaisesti. Kävijämäärästä ja veden laadusta riippuen uima-altaista otetaan näytteet vähintään neljä kertaa vuodessa.

Uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä, allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevän henkilön on osoitettava talous- tai allasvesihygieeninen
osaaminen suorittamalla asetuksen (1350/2006) mukainen ns. osaamistesti. Lisätietoa osaamistestistä löydät tästä linkistä.

Henkilöstön yhteystiedot

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta